Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Zhodnocení financí a finanční investice

Jak zhodnotit úspory

úspory, zhodnocení, volné peníze, finanční rezerva, nominální hodnota, reálná hodnota

{Celý článek»} Složené úročení

složené úročení, jednoduché úročení, smíšené úročení, úroková sazba, úrokové období

{Celý článek»} Vkladní knížka

vkladní knížka, výpovědní lhůta, úroková sazba, výherní vkladní knížka, dětská vkladní knížka, vkladní knížka na jméno, vkladní knížka na doručitele

{Celý článek»} Investice do akcií

investice do akcií, akcie, dividenda, obchodník s cennými papíry, Burza cenných papírů Praha, BCPP, RM-SYSTÉM

{Celý článek»} Investice do podílových fondů

podílový fond, otevřený podílový fond, uzavřený podílový fond, kolektivní investování, podílník, podílový list

{Celý článek»} Emisní ážio

emisní ážio, příplatek k vlastnímu kapitálu, vlastní kapitál, emitent, emise, emisní kurs, jmenovitá hodnota, nominální hodnota, účetní hodnota, rozředění vlastního kapitálu

{Celý článek»} Co je volatilita

volatilita, rozkolísanost, riziko, směrodatná odchylka, běžná volatilita, historická volatilita, budoucí volatilita, implikovaná volatilita, korelovaná volatilita

{Celý článek»} Obligace

obligace, dluhopis, dluhopis s pevným úročením, plain vanilla bond, dluhopis s proměnlivým úročením, floating rate notes, zero bond, dluhopis s nulovým zúročením, diskontovaný dluhopis, indexovaný dluhopis, duální dluhopis, junk bonds, prašivé dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opční dluhopisy, hybridní dluhopisy

{Celý článek»} Jaký tarif je vhodný pro seniora?

Při porovnání tarifů a klasické SIM karty na dobíjení vychází mnohem výhodněji právě pořízení tarifů. Tarify jsou v současnosti také mnohem více populární. Každý mobilní operátor na našem trhu má pro své zákazníky připraveno hned několik variant tarifů pro různé cílové skupiny. Najdeme tarify pro mladé, pro rodiny, pro kamarády, pro podnikatele, ale jednu věkovou skupinu [...]

{Celý článek»} 5 důvodů, proč je dobrá investice do stříbra

Jako drobní i větší investoři můžete dnes snadno uložit své peníze do drahých kovů. Nejen investiční zlato, ale také stříbro je dnes velmi lákavým produktem. Pojďme si vyjmenovat 5 zásadních důvodů, proč je tomu tak.

{Celý článek»}

Ostatní

Jak vypočítat čistou mzdu»

čistá mzda, hrubá mzda, superhrubá mzda