Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Author Archive

Jak zhodnotit úspory

By sarka • Oct 20th, 2016 • Category: Spoření

úspory, zhodnocení, volné peníze, finanční rezerva, nominální hodnota, reálná hodnotaSložené úročení

By sarka • Oct 19th, 2016 • Category: Spoření

složené úročení, jednoduché úročení, smíšené úročení, úroková sazba, úrokové obdobíVkladní knížka

By sarka • Oct 17th, 2016 • Category: Spoření

vkladní knížka, výpovědní lhůta, úroková sazba, výherní vkladní knížka, dětská vkladní knížka, vkladní knížka na jméno, vkladní knížka na doručiteleInvestice do akcií

By sarka • Oct 16th, 2016 • Category: Investování

investice do akcií, akcie, dividenda, obchodník s cennými papíry, Burza cenných papírů Praha, BCPP, RM-SYSTÉMInvestice do podílových fondů

By sarka • Oct 10th, 2016 • Category: Investování

podílový fond, otevřený podílový fond, uzavřený podílový fond, kolektivní investování, podílník, podílový listEmisní ážio

By sarka • Oct 9th, 2016 • Category: Investování

emisní ážio, příplatek k vlastnímu kapitálu, vlastní kapitál, emitent, emise, emisní kurs, jmenovitá hodnota, nominální hodnota, účetní hodnota, rozředění vlastního kapitáluCo je volatilita

By sarka • Oct 7th, 2016 • Category: Investování

volatilita, rozkolísanost, riziko, směrodatná odchylka, běžná volatilita, historická volatilita, budoucí volatilita, implikovaná volatilita, korelovaná volatilitaObligace

By sarka • Oct 5th, 2016 • Category: Investování

obligace, dluhopis, dluhopis s pevným úročením, plain vanilla bond, dluhopis s proměnlivým úročením, floating rate notes, zero bond, dluhopis s nulovým zúročením, diskontovaný dluhopis, indexovaný dluhopis, duální dluhopis, junk bonds, prašivé dluhopisy, konvertibilní dluhopisy, opční dluhopisy, hybridní dluhopisyDiverzifikace

By sarka • Sep 15th, 2014 • Category: Investování

diverzifikace, diverzifikovat, investice, riziko, výnosOpce

By sarka • Sep 1st, 2014 • Category: Investování

opce, opční prémie, call opce, put opce, long pozice, short pozice, long call, short call, long put, short put