Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Finanční rezerva

Napsal sarka • Aug 25th, 2014 • Rubrika: Spoření

Finanční rezerva a její tvorba znamenají odložení určité části peněz a tedy části současné spotřeby do budoucna. Dalo by se říci na horší časy. Účelem tvorby finanční rezervy, především té krátkodobé, je zajištění se proti nenadálým událostem, jež by mohly vést až k existenčním potížím.

Proč si tvořit vlastní finanční rezervy?

Finanční rezerva je podstatná především z důvodu tvorby jakéhosi osobního finančního polštáře pro případ nemilých událostí v podobě výpadku pravidelného příjmu. K tomu může dojít z důvodu ztráty současného zaměstnání, nebo také z důvodu dlouhodobé nemoci.

Není to však jen výpadek příjmů, který může ohrozit hospodaření jedince, potažmo celé rodiny, jsou to také nenadálé výdaje. Jako příklad můžeme uvést rozbitou lednici, pračku, popřípadě jiný spotřebič v domácnosti. Může to být však i porucha na vašem voze, která je nepříjemná především tehdy, kdy denně dojíždíte autem do zaměstnání, nebo je auto důležité pro vaše podnikání.

Tyto situace lze samozřejmě řešit finančními půjčkami. Nicméně zadlužení přispívá pouze k navýšení nezbytných měsíčních výdajů a ve finále může celou situace jen zhoršit. Naopak dostatečná finanční rezerva může pomoci tyto obtíže překonat.

Finanční rezervu netvoříme pouze pro výše popsané případy, jsou to také rezervy tvořené pro financování konkrétních cílů, např. koupě nového automobilu, financování koupě nemovitosti, rezerva na důchodový věk aj. V těchto případech hovořme však spíše o úsporách. Ty mají většinou mnohem dlouhodobější charakter.

Jak tvořit finanční rezervu?

Finanční rezerva tvořená za účelem krytí dočasného výpadku příjmu, popřípadě nenadálých výdajů, by měla odpovídat minimálně tříměsíčním příjmům, ideálně však příjmům za šest měsíců. (Spíše než příjmy bychom měli uvažovat měsíční výdaje domácnosti, a to jak nezbytné, tak zbytné.)

Jedná se o tzv. krátkodobou finanční rezervu, u níž převládá hledisko likvidity nad hlediskem výnosnosti. Jednoduše řečeno, je potřeba, aby naspořené peníze byly dostupné v co nejkratší době. To je možné zajistit prostřednictvím ponecháním rezervy na běžném bankovním účtu.

Vhodnější variantou jsou však spořicí účty. Ačkoli v současné době úrokové sazby z těchto vkladů nepokrývají ani výši inflace a případné výnosy jsou navíc zdaněny srážkovou daní ve výši patnácti procent, jsou tyto typy účtů často nabízeny k běžným účtům zdarma a prostředky lze na běžný účet převést ve velice krátké době. Navíc, jelikož se jedná o bankovní vklad, jsou prostředky „chráněny“ institutem pojištění vkladů.

Alternativou ke spořicím účtům jsou vklady do fondů peněžního trhu. Takto lze dosáhnout vyššího zhodnocení. Cenou za vyšší výnos je samozřejmě vyšší podstupované riziko. Jedná se totiž o investice, které nespadají pod ochranu fondu pojištění vkladů, tak jako tomu je u spořicích účtů. Potřebujete-li finanční rezervu čerpat, pak je potřeba počítat s delší dobou, než budou peníze převedeny na váš účet.

Zajímavá může kombinace dvou výše uvedených způsobů, tedy část peněz uložit do banky na spořicí účet a část do fondu peněžního trhu.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.