Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Investice do akcií

Napsal sarka • Oct 16th, 2016 • Rubrika: Investování

Investice do akcií spadají do kategorie investic, které vyžadují určitou míru povědomí o fungování na finančních trzích. V řadě případů je to také notná dávka zkušeností, jež může rozhodnout o úspěchu, či případném neúspěchu. Uvažujete-li právě Vy o tomto způsobu uložení svých peněz, pak byste měli mít na zřeteli, že možnost vysokého výnosu je vykoupena také poměrně vysokou mírou rizika. Riziko však můžete snížit, prodloužením doby investice a také vhodnou diverzifikací investičního portfolia. Pro řadu investorů jsou investice do akcií atraktivní nejen vidinou vysokého zisku, ale také možností řídit vlastní portfolio samostatně. Tomu napomáhají dostupné moderní technologie.

Co jsou akcie?

Akcie jsou cenné papíry majetkové povahy vyjadřující podíl na kapitálu akciové společnosti, jež tyto akcie vydala, neboli emitovala. Z držby akcií plynou vlastníkovi akcií určitá práva.

Budeme-li se na akcii dívat jako na nástroj zhodnocení našich peněz, pak je pro nás podstatné právo podílet se na výsledku hospodaření, což znamená tedy právo na výplatu dividendy. Výplata dividendy je závislá na zvolené dividendové politice společnosti. Bude-li dividenda v daném roce vyplacena, či ne, rozhodne valná hromada.

Další práva, která se s akciemi a jejich držbou pojí, jsou:

  • Právo rozhodovací (právo účastnit se valné hromady)
  • Předkupní právo (právo na přednostní nákup nově vydaných akcií)
  • Právo podílet se na likvidačním zůstatku

Jak na investice do akcií?

Pokud jste se rozhodli pro investice do akcií, pak musíte v prvé řadě zvážit, zda budete k investicím přistupovat aktivně, nebo zda preferujete přenesení větší váhy odpovědnosti za vaši investici na někoho jiného, váš přístup je tedy více pasivní. Na základě tohoto prvotního rozhodnutí vybíráte obchodníka s cennými papíry, jež má licenci k obchodování na burze.

Jste-li aktivní investor, pak pro Vás velkou roli při výběru toho správného obchodníka bude hrát spolehlivost obchodního systému (ať už se bude jednat o spolehlivou on-line aplikaci, širokou síť poboček, či dostupnou telefonní linku) a kvalita podpůrných služeb v podobě různých analýz a doporučení, jež by měly vést k minimalizaci případných ztrát a k maximalizaci potenciálního výnosu.

Rozhodujícím parametrem pro výběr vhodného obchodníka s cennými papíry jsou dále mimo jeho historie na trhu, či dobrého jména, také poplatky za zprostředkování obchodů. Poplatky nejsou stanoveny jednotně ze strany burzy, nýbrž je stanovuje daný obchodník s cennými papíry. Poplatky mají nejčastěji podobu procenta z objemu daného obchodu. Výše procenta se dále liší také dle způsobu obchodování. Nejméně zaplatíte v případě, využíváte-li obchodování po internetu.

Obchodování s akciemi v ČR

Investorům v České republice se nabízí možnost obchodovat prostřednictvím dvou burz. Je to Burza cenných papírů Praha, která je nejstarším organizátorem trhu s cennými na území České republiky. Zde mohou případní investoři obchodovat pouze prostřednictvím licencovaných obchodníků s cennými papíry, kteří jsou zároveň také členy burzy.

Druhou burzou je RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. Ta je určena především drobným a středním investorům. Díky jednoduché a poplatkově výhodné možnosti investování do českých či zahraničních akcií a certifikátů si na své přijdou i institucionální investoři. Na rozdíl od BCPP mohou přímý přístup na tuto burzu získat mimo licencovaných obchodníků i ostatní fyzické a právnické osoby. Musí však splnit alespoň dvě ze tří podmínek:

  • Správa vlastního majetku ve finančních nástrojích přesahující 1 mil. Kč
  • Realizace objemu obchodů ve výši min. 5 mil Kč za posledních 12 měsíců
  • Realizaci transakcí v počtu min. 40 za posledních 12 měsíců


Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.