Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Přivýdělek na mateřské

Napsal sarka • Jun 9th, 2014 • Rubrika: Ostatní

Doba, kdy je jeden z rodičů na mateřské, následně rodičovské dovolené je z pohledu financí období, kdy se rodině sníží její příjmy. Propad však lze dohnat možnými přivýdělky. Musí být však dodržena určitá pravidla.

Mateřská vs. Rodičovská dovolená

Mateřská dovolená přísluší pouze ženám. Ženy na mateřskou nastupují šest až osm týdnů před plánovaným termínem porodu. Celková doba mateřské dovolené je 28 týdnů, u dvojčat a vícerčat je tato doba prodloužena na 37 týdnů. Ženy výslovně nesmějí vykonávat žádnou práci šest týdnů před porodem a šest týdnů po porodu. Po dobu mateřské dovolené žena čerpá peněžitou pomoc v mateřství a to pouze v případě, pokud nejméně 270 dní v období dvou let před porodem platila nemocenské pojištění. Výše peněžité pomoci v mateřství představuje 70 % platu. Jestliže se žena rozhodne po skončení mateřské dovolené vrátit zpět do zaměstnání, musí jí zaměstnavatel umístit na její původní pozici.

Oproti mateřské dovolené mohou na rodičovskou dovolenou nastoupit jak ženy, tak muži. Rodičovská dovolená začíná běžet po ukončení mateřské dovolené (od 29. týdne, resp. od 38. týdne od porodu). Déla rodičovské dovolené je variabilní a závisí na rozhodnutí rodičů. Může trvat od dvou až do čtyř let věku dítěte. Od délky rodičovské dovolené se odvíjí také výše státního rodičovského příspěvku, který je samozřejmě nejvyšší při dvouleté rodičovské dovolené.

Co se týká zaměstnání, tak zaměstnavatel je povinen držet příslušné pracovní místo pouze po do tří let věku dítěte. Vrací-li se žena, či muž po rodičovské dovolené do zaměstnání, pak nemusí být zařazena/zařazen na svou původní pozici. Zaměstnavatel ji/mu však musí poskytnou pracovní místo odpovídající stejnému druhu práce.

Přivýdělek na mateřské a rodičovské dovolené

Jak už bylo zmíněno, během mateřské dovolené je zakázáno ženě pracovat 6 týdnů po porodu. Po uplynutí této doby už nic nebrání tomu, aby si zajistila další příjem. Žena může být během mateřské dovolené zaměstnaná, nebo podnikat. Výše výdělku není nikterak omezena. Určitá omezení tu však jsou. Pokud by žena chtěla pracovat u svého stávajícího zaměstnavatele, musel by pro něj práci vykonávat na základě jiné pracovní smlouvy, než základě té, ze které jí plyne nárok na příspěvek v mateřství. Uzavřena může být dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti.

Jestliže žena před nástupem na mateřskou dovolenou podnikala a podnikání vykonávala jako hlavní činnost, pak i zde platí obdobná pravidla. Na mateřské dovolené žena – podnikatelka dostává příspěvek v mateřství na základě nemocenského pojištění, jež jako OSVČ hradila, tudíž nemůže dále v té samé činnosti pokračovat. Cestou je se někde nechat zaměstnat, nebo změnit předmět podnikání.

Stejně jako v průběhu mateřské dovolené, lze i v průběhu rodičovské dovolené vydělávat a zároveň pobírat příspěvek od státu. Jedinou podmínkou je to, že rodiče musí zajistit celodenní péči o dítě. To lze hned několik způsoby – jesle, školka, chůva, babička. U dětí mladších dvou let však platí určité omezení. Do jeslí či školky mohou být umístěny maximálně na 46 hodin měsíčně. V případě vyššího počtu hodiny rodič ztrácí nárok na příspěvek. U dětí starších dvou let už žádné omezení není.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.