Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Spotřební koš

Napsal sarka • Jul 7th, 2014 • Rubrika: Šetření

S pojmem spotřební koš se v ekonomii můžeme setkat ve dvou rovinách. Jednou rovinou je pohled spotřebitele, druhou pak pohled makroekonomický. Obecně se dá říci, že spotřební koš je kombinací vybraného množství statků.

Co je spotřební koš?

Z pohledu spotřebitele se jedná o osobní spotřební koš, v rámci něhož spotřebitel přiřazuje preference jednotlivým spotřebním statkům, např. preferuje černý čaj před kávou, tudíž černý čaj bude mít v jeho spotřebním koši větší váhu než káva. Osobní spotřební koše jsou využívány pro analýzu chování spotřebitelů.

Díváme-li se na spotřební koš z pohledu makroekonomie, pak se jedná o reprezentativní soubor statků, které představují spotřebu průměrné domácnosti v dané ekonomice.

Proč sestavujeme spotřební koš?

Spotřební koše jsou sestavovány pro určení indexu spotřebitelských cen (CPI), který je jedním z možných nástrojů měření inflace. Srovnávány jsou náklady na nákup vybraného neměnného souboru statků. Položky spotřebního koše jsou vybírány na základě analýz výdajových položek statistiky národních účtů a ze statistiky rodinných účtů.

Každému z těchto statků neboli reprezentantů je v koši přiřazena váha. Váhu stanovíme jako podíl výdajů na daný statek a celkových výdajů průměrné domácnosti. Součet vah jednotlivých položek v koši je vždy roven jedné. Jelikož je zjišťování vah velice náročné, nemění se váhy každoročně.

K úpravám spotřebního koše v době jeho platnosti dochází pouze v malé míře. Konkrétně jde o případy, kdy některá z položek zanikne, nebo naopak je nutné novou položku přidat. Jestliže dojde k nahrazení stávající položky novou položkou obdobného druhu, pak je nové položce přiřazena přesně ta váha ve spotřebním koši, jakou měla položka předchozí.

Spotřební koš České republiky

V České republice byl spotřební koš aktualizován v intervalu pěti až sedmi let. Nicméně z důvodu harmonizace s EU došlo ke zkrácení tohoto intervalu na pět let. Pokaždé po pěti letech platnosti spotřebního koše dojde k aktualizaci reprezentativních položek zahrnutých ve spotřebním koši. Váhy jednotlivých položek jsou aktualizovány vždy po třech letech platnosti nového spotřebního koše.

Spotřební koš České republiky je členěn do těchto dvanácti základních skupin:

 1. Potraviny a nealkoholické nápoje
 2. Alkoholické nápoje, tabák
 3. Odívání a obuv
 4. Bydlení, voda, energie, paliva
 5. Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy
 6. Zdraví
 7. Doprava
 8. Pošty a telekomunikace
 9. Rekreace a kultura
 10. Vzdělávání
 11. Stravování a ubytování
 12. Ostatní zboží a služby

Každá ze skupin má několik podkategorií, které se ještě dále člení na další podskupiny.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.