Zhodnocení financí a finanční investice

jak zhodnocovat volné peníze

Vkladní knížka

Napsal sarka • Oct 17th, 2016 • Rubrika: Spoření

Vkladní knížka je jedním z nejstarších způsobů spoření. Zatímco v minulosti měly vkladní knížky své nezastupitelné místo v produktové nabídce spořitelen a bankovních domů, v současnosti, s nástupem nových alternativních spořicích produktů, jejich obliba klesá.

Co je vkladní knížka

Jak už bylo zmíněno, vkladní knížka spadá mezi historicky nejstarší produkty určené pro tvorbu úspor. Není se proto čemu divit, že hlavním specifikem, kterým se odlišuje od ostatních forem spořicích produktů, je její hmatatelná podoba. Pokud se klient rozhodne spořit tímto způsobem, je mu předána vkladní knížka, kde jsou následně evidovány veškeré transakce, tzn. vklady, výběry, připsané úroky.

Dalším charakteristickým rysem je vazba na jméno vkladatele, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba. Hovoříme o tzv. vkladních knížkách na jméno. V minulosti bylo možné získat také vkladní knížku na doručitele. Tato varianta byla oblíbená především díky anonymitě, kterou nabízela. Manipulovat s prostředky uloženými na vkladní knížce mohl kdokoli, kdo v danou chvíli vkladní knížku držel. Právě anonymita byla důvodem, proč byl tento typ vkladních knížek zrušen. Od 1. ledna 2003 není již možné vkladní knížku na doručitele získat. U již existujících vkladních knížek na doručitele byla ponechána dostatečná časová lhůta (do 31. prosince 2012), kdy bylo možné vklady vybrat.

U vkladní knížky se dále můžeme setkat také s tzv. výpovědní lhůtou. Pokud je vkladní knížka sjednána s výpovědní lhůtou, pak je vkladatel povinen před uskutečněním výběru vklad nebo jeho část vypovědět. Od toho okamžiku běží daná výpovědní lhůta, jejíž délka se může lišit. Za předčasný výběr je vkladatel dále povinen uhradit poplatek ve výši předem určeného procenta z vybírané částky, nebo je poplatek stanoven jako fixní částka. (Výpovědní lhůta není nic neobvyklého. Setkat se s ní můžete také u termínovaných vkladů, či spořicích účtů.)

V souvislosti s výpovědní lhůtou je potřeba zmínit také to, že v návaznosti na její délku může být stanovena také úroková sazba, jakou je vklad úročen.

Základní typy vkladních knížek

Mezi základní typy vkladních knížek patří vkladní knížka bez výpovědní lhůty a naopak vkladní knížka s výpovědní lhůtou. Co výpovědní lhůta je, jsme si vysvětlili výše. Rozdíl mezi těmito dvěma typy vkladních knížek spočívá v tom, že u první z nich, tedy vkladní knížky bez výpovědní lhůty, je známa předem celková doba trvání vkladu, což u vkladní knížky s výpovědní lhůtou není. Vklad je vkladatel oprávněn vybrat kdykoli, nicméně po podání oznámení musí být dodržena právě daná výpovědní lhůta.

Dále se můžete setkat také i s výherní vkladní knížkou. Ta svého majitele, tedy vkladatele, opravňuje účastnit se slosování o finanční výhru a prémii. Výhra v tomto slosování představuje v podstatě jedinou možnost zhodnocení vkladu, neboť výherní vkladní knížky nejsou úročeny.

Oblíbeným typem vkladních knížek jsou tzv. dětské vkladní knížky. Ty svým držitelům nabízejí jednak zvýhodněné úrokové sazby, jednak prémie v podobě výplat stanovených finančních částek v určitém věku dítěte. Podmínkou však je, že po danou dobu nedojde k žádnému výběru z vkladu.Štítky: , , ,

sarka je
Email na autora | Všechny články od sarka

Comments are closed.